Home » Rekrutacja 2021/2022

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Rekrutacja 2021/2022

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach pro­wa­dzi rekru­ta­cję do:

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z fol­de­rem szko­ły oraz na wir­tu­al­ny spa­cer po szko­le.