Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Frekwencja i średnia ocen

Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją w I pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2020/21

 Kla­sa II

Jakub Kacz­mar­czyk, Jakub Puchalski

Kla­sa IV

Zuzan­na Pieprzyk

Kla­sa VI

Tra­ła Julia

Kla­sa VII

Bar­tosz Drapiewski

Fre­kwen­cja szko­ły — 95%. 

 

Naj­wyż­szą śred­nią fre­kwen­cję ma kla­sa VIII — 97%