Home » Uczniowie » Samorząd uczniowski

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Samorząd uczniowski

Skład samo­rzą­du uczniow­skie­go Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
w roku szkol­nym 2020/2021

Patryk Olszo­wiak – przewodniczący

Maria Puchal­ska – z‑ca przewodniczącego

Michał Dęb­ski – sekretarz

Maciej Tęsio­row­ski – skarbnik

Oli­wier Sem­ba – sek­cja dekoracyjna

Adam Sztuc­ki – sek­cja porządkowa

Dawid Szczer­buk – sek­cja rozrywkowa

Opie­kun samo­rzą­du- Anna Noga