Home » Aktualności » Zapraszamy uczniów klas V‑VI do udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego “My London lapbook”

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zapraszamy uczniów klas V‑VI do udziału w szkolnym konkursie z języka angielskiego “My London lapbook”

Zapra­sza­my uczniów klas V‑VI do udzia­łu w szkol­nym kon­kur­sie z języ­ka angiel­skie­go “My Lon­don lapbook”.

Regu­la­min szkol­ne­go kon­kur­su na lap­bo­ok o Lon­dy­nie ‘My Lon­don lap­bo­ok’ (pdf)