Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Język angielski

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Język angielski

21.01- j. angiel­ski — zaj. wyrów­naw­cze 1 (pdf)

21.01- j. angiel­ski — zaj. wyrów­naw­cze 2 (pdf)

21.01- j. angiel­ski — zaj. wyrów­naw­cze 3 (pdf)

21.01- j. angiel­ski — zaj. wyrów­naw­cze 4 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.