Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Oddział przedszkolny 6‑latki

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Oddział przedszkolny 6‑latki

Temat tygo­dnia: Mali straż­ni­cy przyrody.

Ponie­dzia­łek 12.04.2021 r.

Temat dnia: Dba­my o las.

- kar­ty pra­cy cz.3, str.77–78

- lite­ry i licz­by s.91

Wto­rek 13.04.2021 r.

Temat dnia: Chce­my, aby wokół było pięknie.

- kar­ty pra­cy cz.3, str.79–80

- lite­ry i licz­by str. 104

Śro­da 14.04.2021 r.

Temat dnia: Kolo­ro­wy świat.

- kar­ty pra­cy cz.4, str.3–4

Czwar­tek 15.04. 2021 r.

Temat dnia: Nasze rady na odpady

- kar­ty pra­cy cz.4,str.5

- lite­ry i licz­by str.86

Pią­tek 16.04.2021 r.

Temat dnia: Chroń­my przyrodę.

- kar­ty pra­cy cz.4,str.6


Temat tygo­dnia: Cuda i dziwy.

Wto­rek 06.04.2021 r.

Temat dnia: Na pla­ne­cie Chustolandia.

- lite­ry i licz­by str. 80 — 81

Śro­da 07.04.2021 r.

Temat dnia: W prze­strze­ni kosmicznej..

- kar­ty pra­cy cz.3, str.70, 71

- lite­ry i licz­by str. 82

Czwar­tek 08.04. 2021 r.

Temat dnia: Przy­bysz z kosmosu..

- kar­ty pra­cy cz.3, str. 72, 73

- lite­ry i licz­by str.86

Pią­tek 02.04.2021 r.

Temat dnia: Kie­dy dzień, a kie­dy noc..

- kar­ty pra­cy cz.3, str.74,75, 76


29.03.2021 r.

Zaję­cia zdal­ne 6‑latki 29.03–02.04–2021 (pdf)